WSV Vennemeer
Logo WSV Vennemeer
Naam WSV Vennemeer
Vlag WSV Vennemeer
WSV Vennemeer

Stremming Merwedekanaal

Geplaatst op 26-01-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Bron: VNM Nieuwsbrief

Hét Verbond voor verenigingen met motorbootvaardersStremming vaarweg Merwedekanaal, Onderhoud bruggen.

Onderhoud 2 bruggen in het 1ste halfjaar van 2023.

Van onze regiovertegenwoordiger Arie Kalis mochten wij de volgende informatie ontvangen. Tevens heeft hij bij de
provincie de belangrijkheid van het Merwedekanaal voor de watersport aangegeven. Echter de voorbereidingen
waren reeds in zo’n vergevorderd stadium, dat wijzigingen nauwelijks mogelijk zijn. Wel wordt de VNM voortaan
meegenomen in het overleg.

Hierbij tevens wat extra achtergrondinformatie hoe de planning tot stand is gekomen:
Zo’n 2,5 jaar geleden zijn er vanuit het projecteam de eerste gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden
over de werkzaamheden aan 7 bruggen in het Merwedekanaal (Haarbrug, Rijksstraatwegbrug,
Schotdeurensebrug, Bazelbrug, Meerkerksebrug, Zwaanskuikenbrug en Bolgerijensebrug).
Zowel belanghebbenden vanuit de wegzijde (zoals gemeenten, hulpdiensten, openbaar vervoer) als vaarwegzijde
(Schutevaer, APH B.V.) zijn op de hoogte gesteld van deze werkzaamheden en zijn er klantwensen opgehaald.
Vanwege de complexiteit en tegenstrijdige belangen van de autoweg en vaarweg, is het helaas
niet mogelijk om alle wensen te honoreren. De werkzaamheden aan de 7 bruggen moeten in de periode tussen 2023 en 2025 uitgevoerd worden.
Met de belangrijkste omgevingspartijen en de aannemer is uiteindelijk een ‘stremmingspuzzel’ opgesteld. Op
basis van deze puzzel is de planning gevormd. De voorgenomen planning is als volgt:

planning-merwedekanaal

De werkzaamheden aan de Meerkerksebrug volgen op de werkzaamheden aan de Zwaanskuikenbrug.
We hebben bewust een aantal weken tussen deze bruggen gepland.
Mochten er onvoorziene omstandigheden plaatsvinden aan de Zwaanskuikenbrug waardoor de werkzaamheden
langer duren, komen we niet in conflict met de werkzaamheden aan de Meerkerksebrug. Daarnaast zijn beide
bruggen vrij identiek aan elkaar. Eventuele aandachtspunten uit de werkzaamheden van de Zwaanskuikenbrug
kunnen we meenemen in de werkzaamheden aan de Meerkerksebrug.
Er wordt rekening gehouden met de sleepbootdagen in Vianen. In eerste instantie was dit evenement niet bekend,
waardoor een aaneengesloten periode van stremming was voorzien. Na contact met de organisatie van de
sleepbootdagen heeft de aannemer de planning aangepast. Door iets eerder te beginnen aan de
werkzaamheden is het mogelijk om tussentijds de vaarweg beschikbaar te stellen voor dit evenement. De juiste
stremmingsdata zullen we op korte termijn op de website aanpassen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met uw goedkeuren zet ik u op de contactenlijst voor dit
project, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de stremmingen van de andere bruggen in dit traject.

Dienst Beheer Infrastructuur | Bureau eenheid projecten

provzh

Arie Kalis
regiovertegenwoordiger VNM© 2016-2024 WSV Vennemeer. Alle rechten voorbehouden.

© 2016-2024 WSV Vennemeer.
Alle rechten voorbehouden.