WSV Vennemeer
WSV Vennemeer
Zoeken

Bestuurssamenstelling

02 januari 2022  -  Bestuur
Het bestuur heeft Eric van der Plas bereid gevonden om tot aan de Voorjaars ALV ad interim de vacante positie van Clubhuiscommissaris in te vullen. Eric gaat volledig meedraaien in het bestuur met dien verstande dat de eindverantwoordelijkheid voor zijn doen en laten bij het Dagelijks Bestuur blijft. Tijdens de ALV zal een nieuwe Clubhuiscommissaris worden benoemd.

Voorjaars Algemene Ledenvergadering

02 januari 2022  -  Bestuur
Als datum voor de Voorjaars Algemene Ledenvergadering is zondag 10 April 2022 vastgesteld. Hopelijk kunnen we dan eindelijk weer een fysieke vergadering houden en hoeven we het niet online te doen. Ervan uitgaande dat het een fysieke vergadering is zal na afloop van de vergadering de gelegenheid geboden worden om afscheid te nemen van Hans en Mirjam Snijers als huurders van de Brasserie.  

Nieuwe huurder voor de Brasserie

29 november 2021  -  Algemeen
Op 31 december van dit jaar nemen Hans en Mirjam Snijers afscheid als huurders van de Brasserie. Daarmee komt een einde aan een tijdperk van 22 jaar! Natuurlijk willen we dit als bestuur niet ongemerkt voorbij laten. Daarom zullen we tijdens de Nieuwjaarsborrel op zondag 9 januari stilstaan bij dit afscheid en krijgen de leden de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Hans en Mirja...

Nieuwe datum Lustrumfeest (100+1)

29 november 2021  -  Algemeen
De nieuwe datum voor het Lustrumfeest (100+1) is vastgesteld op het laatste weekend van juni 2022, te weten 24-25-26 juni. Het lustrumfeest zal waarschijnlijk gecombineerd worden met de puzzeltocht. Via de website en nieuwsberichten houden we je natuurlijk op de hoogte, maar zet deze datum nu alvast in je agenda. Het bestuur prijst zich gelukkig dat het Martin de Jong bereid heeft gevonden om...

Nieuwe voorzitter

29 november 2021  -  Algemeen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2021 is Otto von der Fuhr unaniem verkozen tot voorzitter van WSV Vennemeer. Met zijn benoeming is binnen het bestuur een vacature ontstaan voor een commissaris. Kandidaten voor deze functie worden van harte uitgenodigd zich te melden bij het bestuur. Totdat er een nieuwe commissaris is benoemd zal Otto de functie van Clubhuiscommissaris ad i...

WSV Vennemeer

logo-100-jaar-transparant-2 2

ADRESGEGEVENS

WSV Vennemeer
Vennemeer 1
2374 AR Oud Ade

Kvk: 40445135

CONTACT OPNEMEN

Secretariaat
ofni.[antispam].@vennemeer.nl

Webmaster
retsambew.[antispam].@vennemeer.nl

Telefoon
071-5018220


© 2021 Watersportvereniging Vennemeer

© 2021 WSV Vennemeer