Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN WATERSPORTVERENIGING VENNEMEER

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Watersportvereniging Vennemeer (hierna: “WSV Vennemeer”) verwerkt van haar leden, of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van WSV Vennemeer, of om een andere reden persoonsgegevens aan WSV Vennemeer verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke

WSV Vennemeer, gevestigd aan Vennemeer 1, 2374 AV  Oud Ade, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Watersportvereniging Vennemeer
Postbus 221,
2350 AE Leiderdorp
https://vennemeer.nl

De secretaris van WSV Vennemeer is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van WSV Vennemeer. Deze is te bereiken via siraterces.[antispam].@vennemeer.nl.

Welke gegevens verwerkt WSV Vennemeer en voor welk doel

WSV Vennemeer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a.     voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b.     adresgegevens eventueel postadres;
c.     telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s);
d.     overige persoonskenmerken, waaronder beeldmateriaal die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts en de website.

WSV Vennemeer verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door uw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van uw verkregen informatie;
  2. uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Vennemeer;
  3. uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en afgenomen diensten af te wikkelen;
  4. Beeldmateriaal ter promotie van de vereniging via de website en social media

E-mail berichtgeving

WSV Vennemeer gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van WSV Vennemeer. 

Bewaartermijnen

WSV Vennemeer verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

  • Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft WSV Vennemeer passende technische en organisatorische maatregelen getroffen;
  • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt WSV Vennemeer gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

WSV Vennemeer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WSV Vennemeer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  • Via de ledenadministratie van WSV Vennemeer kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WSV Vennemeer zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
  • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel ‘Welke gegevens verwerkt WSV Vennemeer en voor welk doel’, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
  • Indien u klachten heeft over de wijze waarop WSV Vennemeer uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
  • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie siraterces.[antispam].@vennemeer.nl

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 


© 2016-2024 WSV Vennemeer. Alle rechten voorbehouden.

© 2016-2024 WSV Vennemeer.
Alle rechten voorbehouden.