WSV Vennemeer
Logo WSV Vennemeer
Naam WSV Vennemeer
Vlag WSV Vennemeer
WSV Vennemeer

Voorwaarden Lidmaatschap

Bij toelating tot het lidmaatschap van de WSV Vennemeer wordt een volledig exemplaar van de Statuten en Reglementen uitgereikt.   

Soorten lidmaatschap

De Vereniging kent:

  1. "Zelfstandige leden": Dat zijn de gewone leden
  2. "Partnerleden": Dat zijn de partners van zelfstandige leden

Verplichte aanvraag van het huisgenootlidmaatschap

De aanvrager van een zelfstandig lidmaatschap is verplicht het partner-lidmaatschap aan te vragen voor zijn huisgenoten die mede gebruik zullen maken van de faciliteiten van de vereniging.

Voorlopig lidmaatschap

Aan elke toelating tot definitieve lidmaatschap gaat een voorlopig lidmaatschap van 12 maanden vooraf, waarin u nog geen stemrecht heeft.

Wachtlijsten

Indien het maximaal aantal ligplaatsen is bereikt worden goedgekeurde aanvragen op een wachtlijst geplaatst. In overleg met de havencommissaris kan bij hoge uitzondering een zgn. zwerfplaats worden toegekend.

Bootverzekering

Indien u een ligplaats of een zwerfplek in de haven krijgt toegewezen bent u verplicht uw boot verzekerd te hebben middels een zgn. bootverzekering. Desgevraagd dient u inzage aan het bestuur te geven in de daarbij behorende bescheiden.


© 2016-2024 WSV Vennemeer. Alle rechten voorbehouden.

© 2016-2024 WSV Vennemeer.
Alle rechten voorbehouden.