WSV Vennemeer
WSV Vennemeer

Tarieven

Voor het lidmaatschap Tarief
1. Entreegeld vereniging (éénmalig per hoofdlid) € 100,00*
2. Contributie (per kalenderjaar)
 a. Hoofdlidmaatschap
€ 80,00*
 b. Partnerlidmaatschap € 40,00*
 c. Gezinslidmaatschap € 10,00*
Voor het parkeerabonnement Tarief
Parkeerpas (per kalenderjaar)
€ 60,50**
Voor de zomerstalling Tarief
1. Entreegeld haven
    (éénmalig per schip, niet voor jeugdhaven)
200%** van 1 seizoen liggeld (berekend over het oppervlakte van het schip)
2. Havengelden (per seizoen)
 a. Vastrecht jeugdhaven / haven € 16,94**
 b. Liggeld box (per m2 box oppervlak)
     jeugdhaven / haven

€ 22,69 / 27,00**
 c. Walstroom (per kWh) € 0,70*
3. Consumptiekaart
    (verplicht bij havenplaats)
€ 200,00
Voor de vlonder Tarief
Vlonder € 134,73**
Voor de winterstalling Tarief
1. Entree (éénmalig per schip)
2. Havengelden (per seizoen)
a. Vastrecht
b. Liggeld box (per m2 box oppervlak)
€ 8,47**
c. Walstroom (per kWh) € 0,70*
Voor passanten en bezoekers
Tarief
1. Liggeld box (per m, per nacht) € 1,75**
2. Walstroom (per nacht)
€ 2,00*
3. Parkeren (per dag / 24 uur)
€ 3,00

 

*   0% BTW  |** 21% BTW

Aanvullende informatie

  • Alle bedragen zijn inclusief BTW;
  • Sinds 2020 hanteren wij voor het liggeld in de haven box tarieven;
  • In tegenstelling tot het reguliere liggeld wordt voor het bepalen van het entreegeld voor een schip in de haven de oppervlakte van het schip, berekend als maximale lengte maal de maximale breedte, inclusief "uitsteeksels", gehanteerd en vermenigvuldigd met 2 maal het box tarief per m2 voor de zomerstalling in de haven;
  • Voor vragen over ligplaatsen in de haven kunt u contact op te nemen met onze havencommissaris of secretaris;
  • Aan havenplaatsen kunnen geen rechten worden ontleend; het streven van het bestuur is de haven zo efficiënt mogelijk in te richten.Indien wij geen passende havenplaats hebben, kunnen wij u op de wachtlijst zetten.

logo-100-jaar-transparant-2 2

WSV Vennemeer

Vennemeer 1
2374 AV  Oud Ade
071 501 82 20

Kvk: 40445135


© 2016-2023 WSV Vennemeer. Alle rechten voorbehouden.

© 2016-2023 WSV Vennemeer.
Alle rechten voorbehouden.