WSV Vennemeer
Logo WSV Vennemeer
Naam WSV Vennemeer
Vlag WSV Vennemeer
WSV Vennemeer

Tarieven 2024

Voor het lidmaatschap Tarief
1. Entree vereniging (éénmalig)
 a. Per hoofdlid € 100,00*
2. Contributie (per kalenderjaar)
 a. Hoofdlidmaatschap
€ 80,00*
 b. Partnerlidmaatschap € 40,00*
 c. Gezinslidmaatschap € 10,00*
Voor het parkeerabonnement Tarief
Parkeerpas (verplicht bij havenplaats, per kalenderjaar)
€ 50,00**, € 60,50 incl. btw.
Voor de zomerstalling Tarief
1. Entree haven (éénmalig, niet voor jeugdhaven)
 a. Per schip  
     (Het hebben van een havenplaats verplicht tot het lid zijn van onze vereniging.)
200%** van 1 seizoen liggeld (berekend over het oppervlakte van het schip)
2. Havengelden (per seizoen)
 a. Vastrecht jeugdhaven / haven € 14,00**, € 16,94 incl. btw
 b. Liggeld box (per m2 box oppervlak)
     jeugdhaven / haven
€ 27,20**,  € 32,92 incl. btw
 c. Walstroom (per kWh) Berekend tegen het dan geldende tarief per kWh.
 d. Consumptiekaart
    (Verplicht bij havenplaats, te besteden in de brasserie, vervalt einde jaar)
€ 200,00*
3. Op de vlonder (per seizoen)
 a. Voor rubberboten € 150,00**, € 181,50 incl. btw
 b. Voor grotere boten dan een rubberboot € 200,00**, € 242,00 incl. btw
Voor de winterstalling Tarief
1. Havengelden (per seizoen)
a. Liggeld box (per m2 box oppervlak)
Nog niet bekend.
b. Walstroom (per kWh) Berekend tegen het dan geldende tarief per kWh.
Voor passanten en bezoekers
Tarief
1. Liggeld box (per m., per nacht; incl. walstroom, minimaal berekende lengte 5 m.) € 1,94**, € 2,35 incl. btw
2. Parkeren (per dag / 24 uur)
€ 2,48**, € 3,00 incl. btw

 

*   0% btw  |** 21% btw plichtig.

Aanvullende informatie

 • Het zomerseizoen loopt van 1 april t/m 31 oktober,
  het winterseizoen loopt van 1 november t/m 31 maart het volgende jaar;
 • Bedragen worden exclusief en inclusief btw vermeld indien van toepassing;
 • Het tarief voor walstroom kan gedurende het jaar wijzigen als gevolg van gewijzigde leveringstarieven van de leverancier;
 • Sinds 2020 hanteren wij voor het liggeld in de haven box tarieven;
 • In tegenstelling tot het reguliere liggeld wordt voor het bepalen van het entreegeld voor een schip in de haven de oppervlakte van het schip (berekend als de maximale lengte maal de maximale breedte, inclusief "uitsteeksels") gehanteerd en vermenigvuldigd met 2 maal het box tarief per m2 voor de zomerstalling in de haven;
 • Voor vragen over vaste ligplaatsen in de haven kun je contact op te nemen met onze havencommissaris of secretaris;
  Met vragen over ligplaatsen voor passanten kun je terecht bij de havenmeester.
 • Aan havenplaatsen kunnen geen rechten worden ontleend; het streven van het bestuur is de haven zo efficiënt mogelijk in te richten.
  Indien wij geen passende havenplaats hebben, kunnen wij je op de wachtlijst zetten. Je dient dan eerst lid te worden van onze vereniging.
  De wachtlijst gaat niet uit van datum inschrijving, doch geschiktheid van de boot/box.

© 2016-2024 WSV Vennemeer. Alle rechten voorbehouden.

© 2016-2024 WSV Vennemeer.
Alle rechten voorbehouden.