WSV Vennemeer
WSV Vennemeer

Lid worden van WSV Vennemeer

Voor aanvragen van een lidmaatschap vult u het "Aanvraagformulier lidmaatschap WSV Vennemeer" in. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u per post naar het postbusadres. U mag ook het formulier scannen en e-mailen naar onze secretaris.

N.B. Voor alle zekerheid wijzen wij u er op dat het een aanvraag tot lidmaatschap betreft. Uw aanvraag wordt door onze secretaris in behandeling genomen en zij neemt dan contact met u op. Dan verneemt u of uw aanmelding is geaccepteerd en of er, indien gewenst, al dan niet een ligplaats beschikbaar is.
Met het aangaan van het lidmaatschap gaat u tevens akkoord met onze reglementen. Die vindt u onderaan deze pagina.

Entreegeld

Om mensen die alleen maar een goedkope ligplaats zoeken af te schrikken is er "entreegeld" ingesteld. Een toelatingsdrempel die voor leden die voor langere tijd willen blijven nooit een probleem kan zijn omdat dit binnen een jaar wordt terugverdiend.

En u wordt lid van een (watersport-) vereniging. Daar hoort deelname aan verenigingsactiviteiten zoals evenementen, maar ook onze vergaderingen bij.

Overigens kan men ook lid worden zonder een ligplaats te nemen.


Tarieven

Voor het lidmaatschap Tarief
1. Entree (éénmalig per hoofdlid) € 100,00*
2. Hoofdlidmaatschap (per kalenderjaar) € 80,00*
3. Partnerlidmaatschap € 40,00*
4. Gezinslidmaatshap € 10,00*
Voor het parkeerabonnement Tarief
Voor het parkeerabonnement € 60,50**
Voor de zomerstalling Tarief
1. Entreegeld
(éénmalig per schip, niet voor jeugdhaven)
200%** (van 1 jaar liggeld berekend over aantal m2 van het schip)
2. Liggeld (per seizoen)
 a. Vastrecht haven / jeugdhaven € 16,94**
 b. oppervlakte tarief per m²
     jeugdhaven / haven

€ 22,69 / 27,00**
 c. Walstroom (per Kilo Watt uur) € 0,20*
3. Consumptiekaart
(verplicht bij havenplaats)
€ 200,00
Voor vlonder
Vlonder € 134,73**
Voor de winterstalling In de haven
1. Entree (éénmalig per schip)
2. Contributie (per kalenderjaar)
2. Liggeld (per seizoen)
a. Vastrecht
b. oppervlaktetarief per m² € 8,47**
c. Walstroom (per kWh) € 0,20*

*   0% BTW  |** 21% BTW

Aanvullende informatie

  • Alle bedragen zijn inclusief BTW;
  • Sinds 2020 hanteren wij box tarieven;
  • Voor het bepalen van het entreegeld wordt de grootste lengte maal de grootste breedte "inclusief uitsteeksels" gehanteerd en vermenigvuldigd met 2 maal €27,00;
  • In tegenstelling tot het reguliere liggeld, wordt de entrée in de haven berekend over de bootmaat;
  • Voor ligplaatsen in de haven gelieve u contact op te nemen met onze Havencommissaris: sirassimmocnevah.[antispam].@vennemeer.nl of Secretaris: siraterces.[antispam].@vennemeer.nl;
  • Aan havenplaatsen kunnen geen rechten worden ontleend; het streven van het bestuur is de haven zo efficiënt mogelijk in te richten.Indien wij geen passende havenplaats hebben, kunnen wij u op de wachtlijst zetten.

WSV Vennemeer

logo-100-jaar-transparant-2 2

ADRESGEGEVENS

WSV Vennemeer
Vennemeer 1
2374 AR Oud Ade

Kvk: 40445135

CONTACT OPNEMEN

Secretariaat
ofni.[antispam].@vennemeer.nl

Webmaster
retsambew.[antispam].@vennemeer.nl

Telefoon
071-5018220


© 2021 Watersportvereniging Vennemeer

© 2021 WSV Vennemeer