WSV Vennemeer
Logo WSV Vennemeer
Naam WSV Vennemeer
Vlag WSV Vennemeer
WSV Vennemeer

Enquête over het gebruik van HVO

Geplaatst op 01-06-2024  -  Categorie: VNM

Vanuit Waterrecreatie Nederland (waar het VNM een bestuurszetel bekleed) is een enquête opgesteld waarmee wordt getracht inzicht te krijgen in het huidige brandstofgebruik van watersporters die gebruik maken van een verbrandingsmotor voor de voorstuwing van hun schip. In het kader van de energietransitie en het terugdringen van de CO2 uitstoot, is het bestuur van het VNM van mening dat het van groot belang is dat zoveel mogelijk watersporters deze enquête invullen.

Het verzoek van het bestuur van het VNM is dan ook om de inhoud van deze nieuwsflits zo breed mogelijk te verspreiden onder de leden van uw vereniging met de aanbeveling deze enquête via onderstaande link in te vullen.

Vragenlijst gebruik HVO

Naast het VNM doen ook de andere belangenorganisaties op het gebied van watersport en beroepsvaart mee aan het breed verspreiden van deze enquête.

Met deze enquête onderzoekt WRN het brandstofgebruik, met een specifieke focus op HVO100. WRN wil graag inzicht krijgen in waarom u HVO gebruikt, waar u het tankt en wat uw ervaringen zijn met deze brandstof. Omdat HVO een uitstekend alternatief is voor diesel, is deze informatie waardevol om andere recreanten te ondersteunen bij de overstap naar HVO.

HVO100 is een praktisch CO2-neutraal alternatief voor diesel. HVO100 staat voor 100 procent Hydrotreated Vegetable Oil. Experts spreken over een duurzame, fossielvrije brandstof voor dieselmotoren, die wordt gewonnen uit voornamelijk plantenresten, afval- en restgrondstoffen en ander organisch materiaal. Een gemengde vorm, bijvoorbeeld HVO20, bestaat uit 20% HVO en 80% fossiele diesel. 

Ga hier naar de vragenlijst over het gebruik van HVO. Invullen kan tot 20 juni 2024. 

Zie ook deze link: https://www.duurzamewaterrecreatie.nl/nieuws/enquete-over-het-gebruik-van-hvo-bij-de-recreatie-en-beroepsvaart/ 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking, mede namens Waterrecreatie Nederland© 2016-2024 WSV Vennemeer. Alle rechten voorbehouden.

© 2016-2024 WSV Vennemeer.
Alle rechten voorbehouden.