WSV Vennemeer
WSV Vennemeer

Tarieven

Voor het lidmaatschap Tarief
1. Entree (éénmalig per hoofdlid) € 100,00*
2. Hoofdlidmaatschap (per kalenderjaar) € 70,00*
3. Partnerlidmaatschap € 37,50*
3. Gezinslidmaatshap € 7,10*
Voor het parkeerabonnement Tarief
Voor het parkeerabonnement € 60,50**
Voor de zomerstalling Tarief
1. Entreegeld
(éénmalig per schip, niet voor jeugdhaven)
200%** (van 1 jaar liggeld)
2. Liggeld (per seizoen)
 a. Vastrecht haven / jeugdhaven € 16,94**
 b. oppervlakte tarief per m²
     jeugdhaven / haven

€ 22,69 / 27,00**
 c. Walstroom (per Kilo Watt uur) € 0,20*
3. Consumptiekaart
(verplicht bij havenplaats)
€ 200,00
Voor vlonder
Vlonder € 134,73**
Voor de winterstalling In de haven
1. Entree (éénmalig per schip)
2. Contributie (per kalenderjaar)
2. Liggeld (per seizoen)
a. Vastrecht
b. oppervlaktetarief per m² € 8,47**
c. Walstroom (per kWh) € 0,20*

*   0% BTW  |** 21% BTW

Aanvullende informatie

  • Alle bedragen zijn inclusief BTW;
  • Sinds 2020 hanteren wij box tarieven;
  • Voor het bepalen van het entreegeld wordt de grootste lengte maal de grootste breedte "inclusief uitsteeksels" gehanteerd en vermenigvuldigd met 2 maal €27,00;
  • In tegenstelling tot het reguliere liggeld, wordt de entrée in de haven berekend over de bootmaat;
  • Voor ligplaatsen in de haven gelieve u contact op te nemen met onze Havencommissaris: sirassimmocnevah.[antispam].@vennemeer.nl of Secretaris: siraterces.[antispam].@vennemeer.nl;
  • Aan havenplaatsen kunnen geen rechten worden ontleend; het streven van het bestuur is de haven zo efficiënt mogelijk in te richten.Indien wij geen passende havenplaats hebben, kunnen wij u op de wachtlijst zetten.

WSV Vennemeer

logo-100-jaar-transparant-2 2

ADRESGEGEVENS

WSV Vennemeer
Vennemeer 1
2374 AR Oud Ade

Kvk: 40445135

CONTACT OPNEMEN

Secretariaat
ofni.[antispam].@vennemeer.nl

Webmaster
retsambew.[antispam].@vennemeer.nl

Telefoon
071-5018220


© 2021 Watersportvereniging Vennemeer

© 2021 WSV Vennemeer